Background Image

Religious and Charity Organization Projects

 • Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Masjid Jamek Negeri Sarawak
  Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Masjid Jamek Negeri Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 21.9M

  Year: 2017

  Client: LAKMNS/Kerajaan Negeri

  Status: Construction

  Consultant: Concept-P Jurutera Sdn. Bhd., Perunding Malca Sdn. Bhd. & PUBM Quantity Surveyors Sdn. Bhd.

  Contractor: Samado Sdn. Bhd.

 • Pembinaan dan Penyiapan Kompleks Islam Sarawak dan Pusat Komersial di Miri, Sarawak
  Pembinaan dan Penyiapan Kompleks Islam Sarawak dan Pusat Komersial di Miri, Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 113M

  Year: 2009

  Client: Majlis Islam Sarawak

  Status: Completed

  Consultant: Jurutera Azan Bersekutu Sdn. Bhd., Perunding Malca Sdn. Bhd. & KPK Quantity Surveyor (Sarawak) Sdn. Bhd.

  Contractor: Riaplus Sdn. Bhd.

 • Pembinaan Masjid Semera di Samarahan, Sarawak
  Pembinaan Masjid Semera di Samarahan, Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 3M

  Year: 2009

  Client: Majlis Islam Sarawak

  Status: Completed

  Consultant: Perunding Amal Teknik Sdn. Bhd., Perunding MALCA Sdn. Bhd. & PUBM Quantity Surveyors Sdn. Bhd.

  Contractor: Dynamic Wave Sdn. Bhd.

 • Pembinaan Masjid Asajaya Laut, Sarawak
  Pembinaan Masjid Asajaya Laut, Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 0.7M

  Year: 2009

  Client: Pejabat Daerah Asajaya

  Status: Completed

  Consultant: Perunding Amal Teknik Sdn. Bhd., NAQ Associates Sdn. Bhd. & PUBM Quantity Surveyors Sdn. Bhd.

  Contractor: Syarikat Nur Yakin

 • Pembinaan Masjid Usahajaya Sibu, Sarawak
  Pembinaan Masjid Usahajaya Sibu, Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 3M

  Year: 2009

  Client: Majlis Islam Sarawak

  Status: Completed

  Consultant: J.K. Bersatu Sdn. Bhd., Utas Kesturi Sdn. Bhd. & PUBM Quantity Surveyors Sdn. Bhd.

  Contractor: SKT Million Sdn. Bhd.

 • Penaiktarafan Komplek Anak- Anak Yatim di Kuching Sarawak
  Penaiktarafan Komplek Anak- Anak Yatim di Kuching Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 2M

  Year: 2009

  Client: Pertubuhan Anak- Anak Yatim di Kuching Sarawak

  Status: Completed

  Consultant: Teguh Runding SAR, Utas Kesturi Sdn. Bhd. & PUBM Quantity Surveyors Sdn. Bhd.

  Contractor: Teguh Engineering

 • Pembinaan Masjid Darus Sakinah, Kuching, Sarawak
  Pembinaan Masjid Darus Sakinah, Kuching, Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 0.6M

  Year: 2009

  Client: Jawatankuasa Sakinah

  Status: Completed

  Consultant: Konsortium Bistari CS Sdn. Bhd., Utas Kesturi Sdn. Bhd. & PUBM Quantity Surveyors Sdn. Bhd.

  Contractor: KACC Construction Sdn. Bhd.

 • Cadangan Membaikpulih & Penambahbaikan Masjid An-Nur, Sibu, Sarawak
  Cadangan Membaikpulih & Penambahbaikan Masjid An-Nur, Sibu, Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 3.2M

  Year: 2011

  Client: Jawatankuasa Pembinaan Semula Masjid An-Nur Sibu

  Status: Construction

  Consultant: Konsortium Bistari CS Sdn. Bhd., Utas Kesturi Sdn. Bhd. & PUBM Quantity Surveyors Sdn. Bhd.

  Contractor: SUAUT Enterprise/ZEQ Holdings Sdn. Bhd.

 • Pengubahsuaian dan Naiktaraf Masjid Darul Husni Warahmah Taman Hussein, Kuching, Sarawak
  Pengubahsuaian dan Naiktaraf Masjid Darul Husni Warahmah Taman Hussein, Kuching, Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 2.6M

  Year: 2014

  Client: Jabatan Agama Islam Sarawak

  Status: Construction

  Consultant: Teguh Runding SAR, Utas Kesturi Sdn. Bhd. & Juruukur Bahan TEMA Sdn. Bhd.

  Contractor: Dynamic Wave Sdn. Bhd.

 • Pembinaan Masjid Senadin, Miri, Sarawak
  Pembinaan Masjid Senadin, Miri, Sarawak

  Procurement: Conventional

  Cost: 22M

  Year: 2009

  Client: Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak

  Status: Pending Tender

  Consultant: Teguh Runding SAR, Utas Kesturi Sdn. Bhd. & LT Juruukur Bahan Sdn. Bhd.

  Contractor: NIL